Darujte nám 2% z daní

Budeme veľmi radi ak nás podporíte darovaním 2% z vašich daní. Tu sú bližšie informácie, ako nám môžete vaše 2% poslať aj s odkazom na predvyplnený formulár.

ZAMESTNANCI
Ak ste boli v roku 2023 zamestnaní a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (termín na doručenie žiadosti zamestnávateľovi je do 15.02.2024), po vykonaní tohto zúčtovania Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2023. Aby ste toto potvrdenie dostali, je potrebné v žiadosti o ročné zúčtovanie dane (žiadosť v prílohe), vpísali x v okienku v bode č. 7. Takto Vám je zamestnávateľ povinný vyrovnať daň aj v tom prípade, že nedoplatok nedosiahol výšku 5 €.

Spolu s týmto potvrdením je potrebné doručiť na daňový úrad tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (predvyplnené tlačivo v prílohe) a to do 30.04.2024.

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré podávajú daňové priznania
Ak ste mali aj iné príjmy ako zo zamestnania, alebo ste v roku 2023 podnikali, prípadne si podávate daňové priznanie sami, 2% dane venujete priamo v daňovom priznaní (informácia je súčasťou tlačiva daňového priznania). Je dôležité správne vypočítať výšku podielu dane a uviesť nasledujúce informácie:
IČO: 55009689
Obchodné meno (názov): Farma pod Poľanou

 

Podmienky pre darovanie 2%

Fyzické osoby môžu darovať 2% dane iba v prípade, že podiel zaplatenej dane je minimálne 3,00 € a rozhodnúť sa môže iba pre jedného prijímateľa.

Právnické osoby môžu darovať % dane iba v prípade, že podiel zaplatenej dane je minimálne 8,00 € a môže rozdeliť svoj podiel medzi viaceré organizácie, pričom najnižšia darovaná suma je práve 8,00 €.

Zároveň je dôležité podotknúť, že aby daňový úrad vyplatil Vaše % dane vybraným organizáciám, musíte mať v zákonných lehotách vyrovnané dane.

 

Formulár na darovanie 2% z dane

Späť do obchodu